Xem lịch vạn niên hàng ngày chính xác nhất

XEM NGÀY TỐT XẤU

Năm sinh (Âm lịch):

Việc cần làm:

Số ngày:


( Thời gian tính từ thời điểm ngày hiện tại)

Xem ngày tốt trong 31 ngày gần nhất:

THỨ 6

23

Tháng 6
29/ 5/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Tân Ty., Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

25

Tháng 6
2/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

29

Tháng 6
6/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Đinh Hợi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

2

Tháng 7
9/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Canh Dần, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 2

3

Tháng 7
10/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Tòng Bá Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Tân Mão, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 4

5

Tháng 7
12/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Trường Lưu Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Quý Ty., Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 7

8

Tháng 7
15/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Bính Thân, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Đẹp
CHỦ NHẬT

9

Tháng 7
16/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Hạ Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Đinh Dậu, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

13

Tháng 7
20/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Bích Thượng Thổ - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Tân Sửu, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
THỨ 6

14

Tháng 7
21/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Kim Bạch Kim - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Nhâm Dần, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 7

15

Tháng 7
22/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Kim Bạch Kim - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Quý Mão, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 2

17

Tháng 7
24/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Phúc Đăng Hoả - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Ất Ty., Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
THỨ 4

19

Tháng 7
26/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Hà Thủy - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Đinh Mùi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

23

Tháng 7
1/ 6/ 2017 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Tân Hợi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo