Đổi Lịch Âm Sang Dương - Hướng Dẫn Cách Đổi Lịch Âm Sang Dương

Đổi Lịch Âm Sang Dương - Hướng Dẫn Cách Đổi Lịch Âm Sang Dương

06-04-2019 11:02:36

[XemLichNgayTot.com] - Hôm nay xin hướng dẫn đến mọi người cách để đổi lịch âm sang dương hay đổi từ lịch dương sang âm một cách dễ dàng, nhanh và chính xác nhất.

Âm lịch

Mặt trăng quay xung quanh trái đất và thay đổi từ lúc bắt đầu tuần trăng mới (new moon) đến trăng rằm, tròn, rồi khuyết dần cho đến mất hẳn để lại bắt đầu tuần trăng mới kế tiếp.  Sự chuyển vần theo một chu kỳ gần như nhất định của mặt trăng rất dễ nhận thấy nên từ xưa, người ta đã bắt đầu làm lịch dựa theo chu kỳ của mặt trăng.  Người Trung Hoa đã dùng chữ Nguyệt nghĩa là mặt trăng để chỉ tên tháng.   Chữ Month trong tiếng Anh cũng do chữ Moon mà ra (Pogge, Astronomy 161, 07 tháng 1, 2001).   Lịch dựa trên chu kỳ tuần hoàn của mặt trăng, ta gọi theo Trung hoa là âm lịch.  

đổi lịch âm sang dương

Dựa trên di tích lịch sử tìm được, Alexander Marshack (theo  Phil Burns, 27 tháng 3, 2000) đưa ra thuyết là âm lịch đã được khắc trên xương, trên các khúc gỗ từ 27000 năm trước Công nguyên (nghĩa là 29 ngàn năm trước đây).

doi lich am sang duong

 Và âm lịch đã được sử dụng trong nhiều nền văn hóa khác nhau như thổ dân ở Úc vẫn dùng giây thắt gút để tính ngày tháng theo âm lịch.  Theo truyền thuyết vua Hoàng đế của Trung hoa đã lập nên âm lịch từ thế kỷ 26 trước Công nguyên, tức hơn 4600 năm rồi.

Năm âm lịch thường có 12 tháng, mỗi tháng có 29 (tháng thiếu) hay 30 (tháng đủ) ngày.  Như thế một năm âm lịch thường, có từ 353 đến 355 ngày.  Trái đất quay quanh mặt trời và quay trọn một vòng trong 365 ngày (đúng ra là 365, 242199 ngày, là một năm thiên văn, astronomic year).  Tùy theo vị trí tương ứng giữa trái đất và mặt trời mà sinh ra mùa màng trên trái đất.  Ðể mùa màng vẫn xảy ra đúng với ngày tháng âm lịch, nên cứ hai hoặc ba năm lại có năm nhuận.  Thường thì trong 19 năm sẽ có 7 năm nhuận.  Năm nhuận có 13 tháng, có hai tháng trùng tên, tháng thứ nhì là tháng nhuận.  Tùy theo tháng nhuận, năm nhuận có từ 382 đến 385 ngày. 

Dương Lịch

Dương lịch tức là lịch đang được chính thức dùng trên hầu hết các nước trên thế giới được tính theo sự chuyển vần biểu kiến của mặt trời.     Người La Mã (Roman) lúc đầu dùng âm lịch (theo mặt trăng).  Mỗi năm theo lịch La Mã cổ chỉ có 10 tháng, mỗi tháng có 29 hay 30 ngày thành ra lịch đi đường lịch, mùa màng đi đường mùa màng, không ăn khớp với nhau.  Sau đó thì mỗi năm được tăng lên thành 12 tháng, nhưng thế cũng chỉ có 354 ngày trong một năm, chưa đúng với 365 ngày được.  Nên sau một thời gian tuy lâu hơn trước một chút, mùa màng không còn ứng đúng với lịch nữa.  Người La Mã sửa chữa các sai biệt bằng cách lâu lâu cho thêm tháng thứ 13, nhưng điều này không giải quyết được các sai biệt mà lại làm rắc rối thêm.  Dưới thời Julius Caesar, ông cho sửa lại lịch và ấn định lại mỗi năm có 12 tháng và có 365 ngày.  Từ đó lịch La Mã không còn theo chu kỳ của mặt trăng nữa.

 Ðể cho sát với thời gian trái đất quay chung quanh mặt trời một vòng (365,242199 ngày -- theo năm thiên văn)  cứ bốn năm lại có một năm nhuận (số năm chia chẵn cho 4, như  40, 1620, 1964, 1980...), trong năm đó tháng hai được thêm một ngày.  Nhưng lịch Julian (theo tên của Julius Caesar) vẫn chưa hoàn hảo.  Cứ 128 năm sự sai biệt lên đến một ngày.

Và bây giờ là cách đổi lịch âm sang dương

Tin tức liên quan: