Quy Định Và Điều Khoản - Lịch Âm

Quy Định Và Điều Khoản - Lịch Âm

Khi bạn sử dụng website XemLichNgayTot.com thì phải đọc qua quy định của Chúng tôi.

 - Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của xemlichngaytot.com và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với xemlichngaytot.com cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

·         Chứa các thông tin quảng cáo

·         Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.

·         Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

·         Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

·         Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, xemlichngaytot.com sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Email: xemlichngaytot@gmail.com