Vòng Phong Thủy - Đeo Vòng Phong Thủy Bao Nhiêu Hột Là Đúng ?

Vòng Phong Thủy - Đeo Vòng Phong Thủy Bao Nhiêu Hột Là Đúng ?

05-04-2019 08:36:35

Khi Bạn mua cho mình một chiếc vòng phong thủy để đeo, vấn đề số lượng hạt vòng vẫn được mọi người quan tâm, vậy số lượng hạt vòng phong thủy có ý nghĩa gì, có đúng là số lượng hạt sẽ quyết định đến công dụng phong thủy của vòng.

Theo truyền thuyết, Đức phật luôn mang theo bên mình chuỗi hạt Niệm Châu trong quá trình truyền bá đạo phật, phật pháp, phổ độ chúng sinh. và khi niệm pháp sẽ giúp mang đến may mắn, sức khỏe, bình an.

Vòng Phong Thủy - Đeo Vòng Phong Thủy Bao Nhiêu Hột Là Đúng ?

Trong quan niệm nhà phật chuỗi hạt niệm châu thường có số hạt: 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt và có một loại dành cho người bình thường là loại không có số hạt nhất định, lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt. Bởi vì Phật pháp mang ý nghĩa Phật ở trong tâm của mỗi người.

Với các loại vòng tay không có số lượng hạt nhất định mà được xâu vừa tay thì trong kinh phật có viết: “Nếu như có người tay cầm chuỗi hạt này, không thể niệm tụng danh hiệu Phật và Đà la ni theo lệ, nhưng có thể cầm tay hoặc là mang bên mình lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Những lời nói được nói ra lúc thiện lúc ác, người này nếu như cầm chuỗi hạt trên tay, sẽ đắc công đức, nếu như niệm chư Phật, tụng chú, được phúc vô lượng”.

Vì vậy ai mà đeo trên mình chiếc vòng tay phong thủy kết hợp với làm việc thiện, những điều tốt đẹp là những người có thiện căn. Khi đi lễ chùa lễ phật chúng ta thường được lộc là những chiếc vòng tay đã được khai quang để lấy may và phúc bình an cho mình và gia đình.


Số hạt vòng phong thủy theo quan niệm Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Dựa trên thuyết pháp luân hồi Sinh – Lão – Bệnh – Tử là vòng tuần hoàn cuộc sống của mỗi con người. Có một quan niệm nghĩ rằng số lượng hạt của vòng tay phong thủy gắn liền với vòng tuần hoàn của đời mỗi người. Sinh là số 1, Lão số 2, Bệnh số 3, Tử số 4. Và cứ như thế vòng tuần hoàn này liên tục được lặp đi lặp lại nên những số chia hết cho 4 được xem là những số tử. Những số nào chia cho 4 dư được 1 được xem là những số đẹp nhất để lựa chọn cho số hạt vòng đeo tay phong thủy.

Số hạt vòng phong thủy theo quan niệm Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Như vậy số lượng hạt đẹp nhất là những số mà chia hết cho 4 thì dư ra 1 như số 13, 17, 21, 25,… bởi những số này thuộc cung "Sinh". Hoặc dư 2 như 14, 18, 22, 26,...bởi những số này thuộc cung "Lão" tương đối tốt trong vòng luân hồi của con người gồm Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Số hạt vòng phong thủy theo quan niệm phong thủy

Trong phong thủy số hạt vòng đeo tay mang số lẻ thể hiện cho tính dương nên sẽ mang đến dương khí là nguồn năng lượng tốt mỗi ngày của mỗi người. Nên khi lựa chọn vòng tay phong thủy có thể chọn các số lẻ như 13, 17, 19, 21, 25

Và số 18 là số cũng có ý nghĩa tốt vì nó vừa đúng với số hạt trên vòng đeo tay niệm kinh Phật. Vậy cho nên bạn có thể đeo vòng phong thủy 18 hạt (Lấy lục giác nhân với Tam).

Trong phong thủy có rất nhiều những kiến giải khác nhau về quan niệm số lượng hạt vòng đeo tay phong thủy.

Mục đích chính của Bạn là lựa chọn được vòng tay phong thủy là để cầu may mắn, bình an và thuận lợi trong sự nghiệp. Chính vì thế nên bạn hãy hiểu rằng điều quan trọng nhất là lựa chọn được chiếc vòng vừa tay và hợp mệnh của mình.

Số hạt vòng phong thủy theo quan niệm Công giáo

Với người theo đạo Công giáo (Thiên Chúa Giáo), chuỗi vòng tay phong thủy gồm rất nhiều loại trong đó có chuỗi vòng tay phong thủy lần hạt kính Đức Mẹ Maria được lựa chọn nhiều nhất. Chuỗi vòng đeo tay này sẽ bao gồm 1 hạt cái và 12 hạt nhỏ mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng dùng đọc kinh Sáng Danh.

Như vậy nội dung về vòng phong thủy sẽ giúp bạn hiểu hơn về số hạt trên vòng phong thủy.

Tin tức liên quan: